Boechout stimuleert behoud van zwaluwnesten met subsidies

Om de zwaluwpopulatie in de gemeente te beschermen en uit te breiden, biedt Boechout haar inwoners een subsidie tot 60 euro aan. “De zwaluw staat de laatste jaren meer en meer onder druk. Met kleine inspanningen kan je deze kwetsbare vogels een handje helpen”, zegt schepen Kris Swaegers.

Met de nieuwe werkgroep ‘Natuurlijk Boechout’ wil Boechout de biodiversiteit in de gemeente verhogen. En daar hoort ook de bescherming van de zwaluw bij. Schepen Kris Swaegers: “De zwaluw heeft geen natuurlijke nestplaats, maar maakt gebruik van gebouwen, zoals woningen, scholen en treinstations, om zijn nesten te bouwen. Zo nestelen ze onder meer onder de dakranden, in dakgoten of in spleten van muren. En dat wordt soms als hinderlijk ervaren. Door het grotere aanbod aan nieuwe bouwtrends en minder schuren of stallen vindt de vogel moeilijker dan vroeger nestholtes. Daarom staat hij op de rode lijst aangeduid als ‘kwetsbaar’ en is de bescherming van bestaande nestplaatsen belangrijk.” 

Met enkele kleine aanpassingen kan de nestgelegenheid voor zwaluwen al beschermd worden. “Stel je dakrenovatie uit tot na het broedseizoen, plaats kunstnesten of voorzie een modderpoel met wat stro bijvoorbeeld”, zegt de schepen. “Wie inspanningen voor het behoud van de nesten levert, kan bij de gemeente een subsidie aanvragen. Die bedraagt 25 euro per jaar voor een kleine kolonie van minder dan drie nesten en 50 euro per jaar voor een grotere kolonie. Wanneer de zwaluwen zich langer dan een jaar op dezelfde locatie vestigen, wordt de premie verhoogd naar respectievelijk 30 en 60 euro.”

De subsidie is aan voorwaarden verbonden. Het reglement en aanvraagformulier voor een subsidie vind je op www.boechout.be.

 

Foto: © Pixabay

%d bloggers liken dit: