Aanpassing regeling inco-zakken en piekzakken vanaf 1 augustus

Vanaf dinsdag 1 augustus mag je inco-zakken (luierzakken) en gewone huisvuilzakken niet meer aanbieden bij de huisvuilophaling. De voorbije periode was dat wel mogelijk omdat het recyclagepark een tijdje gesloten was door de coronamaatregelen en omdat je moeilijk aan piekzakken kon geraken.

Inco-zakken naar recyclagepark

Inco-zakken moet je vanaf zaterdag 1 augustus terug naar het reyclagepark brengen. De inco-containers op het recyclagepark staan voor de slagboom. Daarom moet je, als je jouw wagen veilig in de buurt kan parkeren, niet aanschuiven voor het deponeren van inco-zakken.

Terug piekzak voor grote hoeveelheden restafval

IVAREM zal vanaf zaterdag 1 augustus enkel nog piekzakken aanvaarden voor het aanbieden van piekhoeveelheden huisvuil. Je mag hier met andere woorden geen gewone huisvuilzak meer voor gebruiken.

%d bloggers liken dit: