Huis van de Lintenaar – een onverantwoord project volgens oppositiepartijen SP-A en Groen in de gemeente Lint

De Lintse bestuursploeg (N-VA en CD&V) wil OC De Witte Merel ombouwen tot het Huis van de Lintenaar. Verschillende gemeentelijke diensten zouden daar samengebracht worden. Een project van zomaar even vijf miljoen euro. Oppositiepartijen Groen en sp.a verzetten zich hier fel tegen. Natuurlijk zijn we het er mee eens dat de medewerkers van de diensten recht hebben op een fatsoenlijke werkplek. En we zijn het er natuurlijk ook mee eens dat de inwoners recht hebben op een efficiënte dienstverlening.

Daarom hebben Groen en sp.a in de vorige bestuursperiode meegewerkt aan een screening van de verschillende mogelijke locaties. Daaruit bleek dat een groot deel van de bestaande gemeentelijke infrastructuur in erbarmelijke staat is: het Lindenhof, buitenschoolse kinderopvang De Marbollen, het gemeentehuis en de gemeenteschool. Moeten daar de prioriteiten niet liggen? Bovendien stuurt de Vlaamse regering meer dan ooit aan op fusies van gemeenten. Stapt Lint in een fusie, welke dienstverlening en welke infrastructuur is dan prioritair voor de inwoners? Daarover is niet nagedacht. Neen, er wordt een duur en prestigieus bouwproject gestart waarvan de functie en het nut voor de toekomst heel onzeker is. Vijf miljoen euro is veel geld voor een kleine gemeente. En nu gaat ook de coronacrisis een rol spelen.

Die zal heftige gevolgen hebben voor de gemeentelijke financiën: meer uitgaven en minder belastinginkomsten. Natuurlijk is het nodig dat openbare besturen investeren om het sociaaleconomisch weefsel te herstellen. Maar dan moeten de juiste keuzes gemaakt worden. De gezondheidscrisis wordt trouwens voor veel inwoners ook een inkomenscrisis. Een vermindering van de gemeentebelastingen zou daarom ook een optie moeten zijn. De belastingvoeten in Lint behoren immers tot de hoogste van de regio.

%d bloggers liken dit: