Buurtzorglijn zet haar goede werken verder

De Buurtzorglijn die het lokaal bestuur Niel sinds 20 maart is gestart, zet in op de campagne “warme dagen”. Want ouderen en zieken zijn dan een erg kwetsbare groep. De Buurtzorglijn staat daarom ook dan ter beschikking om een helpende hand te reiken.

Het lokaal bestuur Niel roept alle inwoners op om op warme dagen extra goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. De actie “warme dagen” kadert in het charter “gezonde gemeente” dat ons Lokaal Bestuur ondertekend heeft met het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Kent u senioren, zieken of alleenstaanden in uw buurt? Denk dan o.a. aan het volgende:

  • Ga op warme dagen extra langs of bel regelmatig. Neem wat groenten en fruit mee zodat de mensen een lichte maaltijden kunnen eten.
  • Stel een lijst op met contactpersonen bij problemen. Denk aan familieleden, huisarts, verpleging, … Bezorg hen een sleutel indien nodig.
  • Noteer alle belangrijke informatie over de persoon en leg die op een duidelijk zichtbare plaats.
  • Zorg ervoor dat ze voldoende en regelmatig drinken, ook als ze geen dorst hebben. Doe dat ook enkele dagen voor de warme dagen. Zo kan een vochtreserve opgebouwd worden.
  • Zorg voor kleding die aan de temperatuur aangepast is.
  • Hou de woning koel. Veel ouderen en kwetsbare mensen blijven de hele dag binnen.

“Om de senioren nog eens extra te informeren en te sensibiliseren over de warme dagen, gaan enkele vrijwilligers van de Buurtzorglijn Niel,  in de loop van volgende week hen een postkaart bezorgen met tips en adviezen.  Tevens krijgen ze een “visitekaartje”  over de Buurtzorglijn”, zegt schepen voor welzijn,  Anne Troch (open VLD).

Oudere inwoners en andere kwetsbare en/of hulpbehoevende Nielenaren konden al sinds de start van de coronacrisis bij de Buurtzorglijn terecht om boodschappen te doen/halen of voor andere een helpende hand. Voor veel Nielenaren, vooral 70-plussers, een welgekomen initiatief waar ze steun en bijstand vonden.

De Buurtzorglijn wil deze ondersteuning graag verder zetten voor andere, niet noodzakelijk coronagebonden bijstand. Ze is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 03 451 11 10, van maandag tot donderdag tussen 9u00-12h00 en 13u30-16u00 en op vrijdag 9u00-12u00.

Voor meer info kan u steeds terecht bij:

Huis van de Nielenaar
Communicatiedienst
Berthoutlaan 1
2845 Niel
03 451 11 30
e-mail : communicatie@niel.be
%d bloggers liken dit: