Gemeente Hove en buurt stappen naar Raad Voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor de nieuwbouw van Aldi in Boechout

Het buurtcomité “al di moeite” gaat samen met de Gemeente Hove in beroep tegen de vergunning die Aldi Boechout kreeg.  Aldi wil de supermarkt naar quasi 5000 overdekte m2 vergroten, wat naar verluidt de 2e grootste Aldi van Vlaanderen in Boechout zou plaatsen. De supermarkt ligt op een smalle drukke verbinding-as met vele scholen in de buurt, in een groene omgeving buiten het handelscentrum van Boechout en pal tussen de residentiële centra van Hove en Boechout.

Na herhaalde negatieve adviezen van de GECORO Boechout (“Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening”) en de Provinciale Omgevingsambtenaar keurde de Gemeente Boechout en de Provinciale Deputatie het zeer grote project toch nog goed. Omdat de buurt en de Gemeente Hove overtuigd zijn dat deze politieke beslissing de toets van de wettelijkheid niet zal doorstaan, gaan zijn in beroep bij de Raad Voor Vergunningsbetwistingen die enkel over de naleving van de wet oordeelt. Zij menen dat de gemeente Boechout de argumenten van Aldi zonder enige kritische blik of realiteitstoets heeft overgenomen. Het draagvlak van de buurt en de ruimere bevolking is er niet. Volgens de buurt en de Gemeente Hove beantwoordt het dossier op vele punten niet aan wettelijke vereisten.

Aldi stelt de winkel voor als een buurtsupermarkt voor dagelijkse behoeften en ziet geen graten in een nieuwbouw die de oppervlakte van 800 naar quasi 5000 overdekte vierkante meters brengt in een massief gebouw van 9m hoog.  Aldi stelt in het aanvraagdossier dat er niet 1 klant extra zal bijkomen in deze zéér grote supermarkt waar extra personeel en parking wordt voorzien.  Onder andere de daarop gebaseerde conclusies (o.a. over verkeersimpact ) worden gewraakt.

De klagende partijen zijn overtuigd dat in het ingediende dossier essentiële zaken ontbreken of verkeerd werden behandeld en voorgesteld. Zo beantwoordt volgens de partijen die nu in beroep gaan het project geenszins aan de bouwvoorschriften die gelden voor de erg residentiële en groene buurt grenzend aan het kerkhof van Boechout. Dat wordt zelfs niet weerleg door de Provincie. Het niet respecteren van de goede ruimtelijke ordening is een essentieel element in het bezwaarschrift dat nu is ingediend. zijn.

Het buurtcomité wordt vertegenwoordigd door 2 families omdat een beroep kosten per indiener met zich meebrengt. De derde partij is de Gemeente Hove die uitermate bezorgd is over de impact op de verkeersveiligheid en verkeersstromen, de leefomgeving en dus de goede ruimtelijke ordening.

%d bloggers liken dit: