Preventieve lockdown in opvangcentrum voor asielzoekers in Lint wordt opgeheven

Dat besliste Rode Kruis-Vlaanderen samen met het gemeentebestuur

Nadat enkele bewoners van het opvangcentrum in Lint positief testten op het coronavirus, besloten Rode Kruis-Vlaanderen en het gemeentebestuur een preventieve lockdown te organiseren. Op die manier kon de situatie goed ingeschat worden en alle nodige onderzoeken gebeuren. Alles is onder controle waardoor, in samenspraak met de centrumarts, de preventieve lockdown opgeheven wordt.Door een preventieve lockdown op te leggen, kon een gecontroleerde setting gecreëerd worden waarbij risicocontacten werden nagegaan, de nodige testen werden uitgevoerd en het verdere verloop zeer nauwgezet opgevolgd kon worden. De situatie evolueerde gunstig waardoor Rode Kruis-Vlaanderen samen met het gemeentebestuur en de centrumarts besloten de preventieve lockdown op te heffen. Het is immers nooit de bedoeling geweest gezonde personen onnodig lang in lockdown te houden.

Strenge maatregelen provincie Antwerpen

Lint is gelegen in provincie Antwerpen en behoort tot één van de zwaarst getroffen gemeenten. Er wordt zeer sterk ingezet op sensibilisering zodat de bewoners begrijpen waarom in Lint extra maatregelen gelden en zich er ook aan houden. Wanneer bewoners symptomen vertonen of in contact kwamen met coronapatiënten, worden ze in quarantaine op hun kamer geplaatst in afwachting van hun testresultaat. Bij een positief resultaat, worden ze ondergebracht in een aparte isolatie-afdeling. Alle richtlijnen worden strikt gehanteerd en de situatie wordt elke dag opnieuw geëvalueerd. Wanneer nodig zal – in overleg met het gemeentebestuur – uiteraard opnieuw bekeken worden welke stappen nodig zijn.

%d bloggers liken dit: