Deputatie provincie Antwerpen vraagt bijkomende steunmaatregelen

De Antwerpse deputatie is bezorgd over de sociaal-economische gevolgen die de extra coronamaatregelen in de provincie veroorzaken. Deze beslissingen nam gouverneur Cathy Berx vanuit haar federale bevoegdheden. Noodplanning is geen taak die vanuit de federale en Vlaamse overheden aan de deputatie is toegewezen. Niettemin wil de deputatie in gesprek gaan met deze overheden om hen te verzoeken hun verantwoordelijkheid op te nemen en extra steunmaatregelen uit te werken voor getroffen personen en bedrijven in de provincie Antwerpen. Gezien de stijgende verspreiding van COVID-19 gaf de Nationale Veiligheidsraad opdracht aan gouverneur Cathy Berx om extra maatregelen te nemen voor de provincie Antwerpen.

De gouverneur heeft als ambtenaar een speciale positie waarbij zij zowel federale, Vlaamse als provinciale taken uitvoert. In noodsituaties neemt zij een coördinerende rol op en kan ook binnen haar bevoegdheden overgaan tot het nemen van maatregelen. De provinciaal verkozenen, gedeputeerden en provincieraadsleden, spelen bij noodsituaties geen rol. De deputatie van de provincie Antwerpen vindt de gezondheid en veiligheid van haar inwoners belangrijk en besprak vrijdag deze politieverordening in de wekelijkse deputatiezitting. Ze stelde meteen ook vast dat de uitvoering ervan extra sociaal-economische schade aanbrengt binnen het grondgebied van haar provincie. In een gezamenlijke brief aan de eerste minister, de minister-president en zowel de federale als Vlaamse ministers vraagt de deputatie op zeer korte termijn om een onderhoud met de federale en Vlaamse regering om te bespreken welke mogelijke bijkomende steunmaatregelen er vanuit het federale en Vlaamse niveau kunnen genomen worden om de getroffen personen en bedrijven in de provincie Antwerpen te ondersteunen.

%d bloggers liken dit: