Edegem schrapt septemberevenementen in samenspraak met de buurgemeenten

Lokaal bestuur Edegem heeft op aangeven van de lokale politie HEKLA beslist om alle eigen evenementen die tijdens de maand september op het programma staan, niet te laten doorgaan. “Gezien de huidige situatie met een stijging van het aantal besmettingen en wegens de bijkomende maatregelen voor onze regio waarbij alle publieksevenementen en feesten deze maand verboden zijn, schrappen we met pijn in het hart onze alternatieve jaarmarkt en overige evenementen in september”, zegt schepen voor evenementen Koen Michiels.

Er mogen volgens het verdict van de Nationale Veiligheidsraad alvast tot en met 31 augustus geen grote evenementen plaatsvinden. Bovendien verbiedt de politieverordening met daarin de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor de provincie Antwerpen het plaatsvinden van publieksevenementen en feesten in onze gemeente voor de komende vier werken. Hierdoor zijn alle evenementen in Edegem van augustus ondertussen al afgelast.

Jaarmarkt

Na het inwinnen van de nodige adviezen bij experten besloot lokaal bestuur Edegem dat ook de jaarmarkt van begin september niet kan doorgaan. “Uiteraard vinden wij het niet prettig, want evenementen en het verenigingsleven liggen ons nauw aan het hart. Wij dragen gezondheid en veiligheid hoog in het vaandel en deze twee basisprincipes staan ook nu voorop. We hebben alle pistes doorlopen om volgens de veiligheidsvoorschriften en conform de coronamaatregelen een coronaproof editie van onze jaarmarkt uit te werken, maar dit kunnen wij een week nadat de bijkomende maatregelen in onze regio (voorlopig) verlopen niet toestaan. Bovendien heeft de lokale politiezone HEKLA besloten dat er geen grote evenementen zoals een jaarmarkt in september mogen plaatsvinden”, vertelt Koen Michiels.

Veiligheid voorop

“We hebben meermaals contact opgenomen met gezondheidsexperts en vervolgens overlegd met de adviesraden. Een feesteditie – waar Edegem al jaren voor bekend staat – was ook in september sowieso onmogelijk. We onderzochten enkele pistes om er toch een bruisend weekend van te maken, maar ook dit plan moeten we nu helaas laten vallen. Onze verenigingen stelden wel een aantal randactiviteiten voor die onder veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. We toetsen elke activiteit afzonderlijk af of ze veilig, controleerbaar en handhaafbaar is. Randvoorwaarde is alvast dat het geen grote groep mensen mag aantrekken die tegelijkertijd afzakt naar de activiteit. We zullen alle voorstellen zoals bijvoorbeeld afhaalmaaltijden door het Event Risk Model (ERM) halen en in samenspraak met politiezone HEKLA en de verenigingen bekijken wat er mogelijk is. Hierover kunnen we pas in een later stadium communiceren”, aldus schepen voor evenementen Koen Michiels.

“In onze eerdere communicatie hadden we al meegedeeld dat er steeds rekening gehouden moet worden met de evolutie van de corona-epidemie en we als organisatie mogelijks geconfronteerd kunnen worden met een reeks veiligheidsmaatregelen en beperkingen om de verspreiding van het virus verder te voorkomen. Helaas is dit nu het geval. We betreuren de beslissing om de jaarmarkt en onze andere gemeentelijke evenementen in september te schrappen, maar het is momenteel nog te risicovol om een evenement te organiseren. We hopen op deze manier verder ons steentje bij te dragen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.  Zo kunnen we binnenkort opnieuw samen genieten van feestelijkheden in onze gemeente”, besluit burgemeester Koen Metsu.

Kermis

Over de organisatie van de septemberkermis op het Gemeenteplein volgt later een beslissing. De gemeente hoopt samen met de kermiskramers dat het binnenkort weer mogelijk is om alles volgens de geldende maatregelen te organiseren. Hiervoor is lokaal bestuur Edegem afhankelijk van wat de Nationale Veiligheidsraad de gemeente oplegt.

 

%d bloggers liken dit: