Informatie voor Rumstse verenigingen

Naar aanleiding van de heropflakkering van het coronavirus werden verschillende maatregelen genomen op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Deze maatregelen hebben uiteraard ook impact op het verenigingsleven.

Alle evenementen in onze gemeente tot eind september worden afgelast. Ook  andere activiteiten die meerdere mensen bij elkaar brengen worden verboden. Had je al activiteiten ingegeven in de UiTdatabank, vermeld hierbij dan in de titel dat de activiteit afgelast of uitgesteld is, zodat de info duidelijk is voor wie de kalender raadpleegt.

Iedereen boven 12 jaar is verplicht een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten voor sporters boven de 18 jaar zijn toegelaten met maximum 10 (vaste) personen. Zij moeten bovendien een mondmasker dragen en close contact vermijden. Wanneer je individueel intensief sport en dus een grote fysieke inspanning levert, (bv. bij joggen, lopen, fietsen …) moet je geen mondneusmasker dragen. Voorwaarde is wel dat je dan sport in daartoe bestemde sportinfrastructuur – zoals bijvoorbeeld een sporthal, een voetbalveld, een tennisbaan of een fit-o-meter, óf op plaatsen en tijdstippen waarop het risico voor overdracht van het virus klein is. Bijvoorbeeld in een omgeving waar er weinig of geen andere mensen zijn, of op plaatsen waarbij je elkaar slechts toevallig of zeer kortstondig kruist. Let er wel op dat je – indien ouder dan 12 jaar – steeds een mondmasker op zak hebt, ook tijdens het sporten. De meest actuele vragen en antwoorden hierover vind je op www.cathyberx.be .

Gemeentelijke zalen kunnen gehuurd worden door erkende verenigingen. Je mag weliswaar met maximum 10 personen tegelijk aanwezig zijn (of minder indien de capaciteit van de zaal kleiner is, en bij herhaalde bijeenkomsten steeds dezelfde personen). Bovendien moet iedereen een mondmasker dragen én de afstand van 1,5 m respecteren.
In elke zaal wordt een hygiënebox voorzien met benodigdheden om de ruimte na gebruik te ontsmetten. We vragen elke vereniging om na gebruik de contactoppervlakken (gebruikte tafels, kastdeuren, schakelaars, deurklinken …) te ontsmetten. Alle info op www.rumst.be/zaalverhuur.

De kampen en buitenschoolse kinderopvang blijven doorgaan onder de geldende maatregelen.

De meest recente lokale informatie vind je op www.rumst.be/coronavirus. We houden je op de hoogte van updates via deze digitale nieuwsbrief.
Alle inwoners ontvingen een brief in de bus met informatie over de nieuwe maatregelen.

%d bloggers liken dit: