Politieverordening van de gouverneur van 5 augustus 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19

Maatregelen provincie Antwerpen

Op woensdag 29 juli ging in Antwerpen de Politieverordening met daarin de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor de provincie Antwerpen, van kracht. Vandaag (5 augustus 2020) brengt gouverneur Cathy Berx een overzicht van de epidemiologische situatie in Antwerpen en een evaluatie van de concrete toepassing en handhaving van de politieverordening. Voorts geeft ze toelichting bij de wijziging van de ‘politieverordening betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19’ 

Ook sinds 29 juli vergaderde de Provinciale Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx zo goed als elke dag opnieuw samen, en werd de situatie zeer grondig gemonitord en opgevolgd. Niet enkel de epidemiologische situatie, maar ook de opvolging van de maatregelen, de handhaving ervan, en analyses van de vele vragen en de media die betrekking hadden op de maatregelen, kwamen daarbij aan bod. Daarnaast organiseerde gouverneur Cathy Berx nog verschillende overlegmomenten met alle burgemeesters, alsook met uiteenlopende sectoren en hun vertegenwoordigers, waaronder de cultuursector, sport, de beladers van de vuilnisophaling en intercommunales, en nog vele andere. Verder was er ook dagelijkse afstemming met het Nationaal Crisiscentrum, met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Op basis van deze vele overlegmomenten en contacten met tal van specialisten experten, maar ook op basis van vragen en opmerkingen van burgers en burgemeesters, werden de maatregelen opnieuw ten gronde bekeken, geëvalueerd, en waar nodig of wenselijk dus ook bijgestuurd.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen of aanpassingen, of verdere verduidelijkingen van de maatregelen zoals opgenomen in de nieuwe politieverordening ie vanaf nu van kracht is:

Welke maatregelen werden gewijzigd die gelden voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen?

Voor wat betreft de mondneusmaskerplicht, zijn volgende aanvullingen opgenomen:

 • Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sporten arbeidsinspanningen met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Voor wat betreft sporten in de provincie Antwerpen, gelden vanaf vandaag volgende maatregelen:

1. Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd

2. Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

 • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:

– De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen

– Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen

– Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan

– Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

 • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

– De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…

– Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan

– Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

– Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht

 • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:

– De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen

– Enkel contactloos sporten is toegestaan

– Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

3. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

4. Voor sporten in fitnesscentra:

 • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het
 • aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.

Maatregelen voor de meest getroffen zone

In de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

 • Fitnesscentra in de meest getroffen zone mogen opnieuw de deuren openen onder de voorwaarden die gelden voor fitnesscentra in de hele provincie (zie punt 4 hierboven).

Voormelde zone is bepaald op basis van de evolutie van de verspreiding het virus. De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

Al deze maatregelen hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

%d bloggers liken dit: