Kontich: subsidie voor schutters, erfgoedbord voor Olympische marathon

Via het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen werd voor de vierde keer een oproep gelanceerd voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten.

In totaal ontving Sport Vlaanderen 40 subsidieaanvragen. Tien projecten werden door een screeningscommissie beloond en krijgen tot 30 procent van hun investeringsbedrag (met een maximum van 1,037 miljoen euro) aan subsidies. Jaarlijks zullen zo’n 800 000 sportende Vlamingen in deze fonkelnieuwe infrastructuur hun sport kunnen beoefenen. Daarbij de Verenigde Schutters Club Zilverberg uit Kontich.

Het gaat om zowel nieuwbouw- of uitbreidingsprojecten als om renovaties. De Verenigde Schutters Club Zilverberg uit Kontich ontving 214 230 euro. VSCZ vzw is de koepel die over de Kontichse clubs staat, de schietstanden beheert en de schietwedstrijden en andere activiteiten organiseert. Op die manier bewaart men het overzicht, geeft men iedereen de kans om de schietsport te beoefenen en naar de verbonden toe optimaal te functioneren. De schietinfrastructuur bestond uit drie schietstanden: zes banen van vijftien meter, elf banen van 25 meter en zes banen van 100 meter. Om aan de grote vraag en toestroom van leden te kunnen voldoen, had men nood aan een bijkomende schietstand met acht banen van 100 meter. Dit wordt gefinancierd door de aanwezige clubs. De schietstand is gelegen in de Meylweg.

Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat de zevende Olympische Spelen werden gehouden in Antwerpen. Op 22 augustus 1920 vond de langste marathon plaats uit de Olympische geschiedenis. Het keerpunt van deze marathon lag in Kontich. De atleten liepen eerst anderhalve ronde in het Olympisch Stadion en vertrokken via de huidige VIIe-Olympiadelaan over de Boomsesteenweg tot in Aartselaar, waar ze linksaf sloegen richting Reet en Rumst om dan ter hoogte van de vroegere dancing Misty in de Bussestraat de N1 op te draaien en via Waarloos richting Kontich te lopen tot aan de Reep. Onder impuls van ereburgemeester Jef Van Linden en ondervoorzitter van de erfgoedraad Paul Catteeuw werd er een erfgoedbord ontwikkeld dat de plaats van het keerpunt markeert.

Dat bord bevindt zich aan de oude spoorwegberm ter hoogte van de handelszaak Zowiezoo. Op het bord worden de feiten rond de marathon in herinnering gebracht. Op die manier krijgt het een plaatsje in het collectieve geheugen van de Kontichnaar. (Antwerps Persbureau)

%d bloggers liken dit: