Samenscholingsverbod vervangt avondklok, akkoord met cultuursector

Gouverneur Cathy Berx vervangt de avondklok, al dan niet tijdelijk door een samenscholingsverbod. Bovendien is er een akkoord met de professionele cultuursector maar dit dient nog in een definitieve vorm te worden gegoten. Het groene licht hiervoor komt er volgende week. Aan de mondmaskerplicht wijzigt er niets.

Cathy Berx: ‘Omwille van de voorspelde extreme hitte maakte het KMI vandaag bekend dat vanaf morgen code rood in nagenoeg het ganse het land van kracht zal zijn. Het agentschap Zorg en Gezondheid startte vijf dagen geleden de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan.’

‘Eén van de aanbevelingen uit dit plan luidt om uw verplaatsingen tijdens de warmste momenten van de dag te beperken. Verkoeling zoeken in de vroege en late uurtjes is dus aan te bevelen.  Om deze extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 draaglijker te maken, werd in overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken. ‘

‘Er  blijft echter een samenscholingsverbod. Samenkomen met meer dan tien personen in de  openbare ruimte is vanuit virologisch oogpunt vandaag totaal niet te verantwoorden.  Vanaf nu is het dus mogelijk om een luchtje te scheppen maar ook niet meer dan dat. Wie een feestje bouwt, zal streng worden bestraft. Het is nu aan de burgers er het moment om te tonen dat ze het vertrouwen dat ze nu krijgen – niet zullen schenden. In dat geval sluit ik het niet uit dat de avondklok definitief zal worden afgeschaft.’ Aan het dragen  van het mondmasker wijzigt niets. ‘De regel wordt niet versoepeld maar uiteraard zal men bij het sanctioneren rekening houden met de context.’ Het sluitingsuur voor de horeca blijft sowieso 23 uur.

Verder is er een akkoord met de professionele cultuursector. ‘De voorbije maanden werkte onder meer de professioneel georganiseerde kunsten- en cultuursector zeer intens aan protocollen voor een veilige organisatie en beleving van cultuur. De professioneel georganiseerde cultuursector stond én staat klaar om hun werk in de meest veilige omstandigheden met het publiek te delen. Bijkomend kan tot hiertoe geen enkele cluster van besmettingen worden gelinkt aan kunst en cultuur. De inhoudelijke aanpassing van de verordening voor alle professioneel georganiseerde activiteiten waarvoor de betrokken sectoren in overleg met de federale en Vlaamse overheidsinstanties een protocol uitwerkten, is in voorbereiding. Dit weekend wordt deze in principe gefinaliseerd zodat we volgende week het licht op groen kunnen zetten.’

Tenslotte wees de gouverneur nogmaals op het van kracht zijn van verbod op het rook- en vuurverbod op het grondgebied van de provincie. ‘Een barbecue in beperkte kring mag maar doe het alstublieft erg voorzichtig. Ik hoop dat we volgende week kunnen vaststellen dat het aantal besmettingen in de provincie blijft dalen en dat we de maatregelen blijven versoepelen. Voor alle duidelijkheid: het politieprotocol blijft van kracht. Alleen zal er niet worden gesanctioneerd. Of de avondklok definitief verdwijnt zal van het gedrag van de mensen afhangen.’ (Antwerps persbureau)

%d bloggers liken dit: