CD&V Edegem vraagt langetermijnplan voor waterproblematiek in Edegem

De afgelopen dagen waren we getuige van een hittegolf, een fenomeen dat zich in de toekomst nog vaker zal voordoen. Mede als gevolg hiervan, als gevolg van de werken aan de Terlindenlaan en aan de grootschalige verkaveling Elysia – waarbij telkens veel grondwater werd opgepompt -, en een gebrek aan lange termijnvisie, staat de vijver en gracht van Hof ter Linden quasi volledig droog. Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V): “Dankzij de inspanningen van de brandweer, vrijwilligers, de burgemeester en Natuurpunt werden een aantal vissen gered uit de vijver.

Wij zijn hen hiervoor enorm dankbaar. Een dergelijke oplossing is echter enkel voor de korte termijn. Voor de lange termijn is er meer nodig: een uitgebreid en duurzaam waterplan waarbij het water in onze gemeente beter kan worden gemanaged. Zo wordt de vijver van ons prachtig kasteeldomein, maar ook andere prachtige stukjes natuur in Edegem, beter gevrijwaard. Het slib in de vijver en gracht van Hof ter Linden zou dieper moeten worden uitgegraven en gebaggerd. Hemelwater zou beter moeten worden opgevangen en verdeeld (bijvoorbeeld binnen Hof Ter Linden).

Een hemelwaterplan is dringend nodig, met een netwerk van water voor de plaatselijke opvang en vertraagde afvoer van hemelwater. Een nieuwe bouwcode moet ook aandacht besteden aan bronbemaling, opvang van hemelwater, vergroening en ontharding. We vragen dat N-VA hier snel werk van maakt. Last but not least vragen we N-VA te stoppen met de verhardings- en verkavelingsdrang. Het Elysiapark bijvoorbeeld is veel te grootschalig; CD&V vroeg destijds een kleiner project. Bovendien moet bij nieuwe werken maximaal worden ingezet op goede afwatering en minimaal oppompen uit de riool. Verder benadrukken we dat de extra asfaltverharding van de parking tussen OLVE en Victory niet noodzakelijk is. Er bestaan milieuvriendelijkere alternatieven. Ook de verhuis van het Ecopark betekent voor N-VA helaas extra ruimte voor een grote asfaltparking.”

%d bloggers liken dit: