Stand van zaken verordening betreffende de maatregelen in de strijd tegen het corona COVID-19-virus in provincie Antwerpen

Op woensdag 29 juli ging de politieverordening met daarin de aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 voor de provincie Antwerpen van kracht. 

Vandaag, exact 3 weken later, gaf gouverneur Cathy Berx tekst en uitleg bij de epidemiologische situatie, alsook bij de concrete toepassing en handhaving van de politieverordening. Voorts stond ze stil bij enkele thema’s en vragen gerelateerd aan de politieverordening.

Gouverneur Cathy Berx: “De aanvullende maatregelen blijven ongewijzigd. Laten we ze nu vooral volhouden tot en met 26 augustus. Dan kunnen we terug van de pechstrook waar de provincie Antwerpen op stond, om zo weer naadloos aan te sluiten bij de federale maatregelen, die morgen zullen worden genomen op de Nationale Veiligheidsraad. Het blijft nu echt van belang om onze inspanningen vol te houden en de resultaten van de vele opofferingen van de voorbije weken niet teloor te laten gaan. We komen van ver, we zijn goed opgeschoten maar we zijn er nog niet.”

Epidemiologische situatie

De cijfers blijven gunstig evolueren in de provincie Antwerpen. Afgelopen week waren er ruim ⅓de minder besmettingen dan de week voordien. De incidentiegraad ligt momenteel op 50/100.000.

De druk op de ziekenhuizen schommelt. Minder besmette mensen worden ziek, maar wie ziek wordt is vaker zeer ernstig ziek. Dit blijkt uit het aantal ziekenhuis en  IC-opnames. Op 18/8 lagen 103 personen met Covid in de Antwerpse ziekenhuizen. 35 personen worden verzorgd op een ICU-afdeling.

Eind juli was het provinciale reproductiegetal bijna twee. Elke besmette persoon zorgde dus gemiddeld voor twee nieuwe besmettingen. Die keten is nu doorbroken. Het reproductiegetal zit ruim onder de 1 en is vandaag 0.73 om precies te zijn.

Gouverneur Cathy Berx: “Het is van kapitaal belang om deze daling verder te blijven doorzetten om de fijnmazige aanpak van de besmettingen mogelijk te maken. Langzaamaan, zeker als we de maatregelen blijven volhouden, zal zo het virus verder uitdoven. We zijn er nog niet, maar de cijfers zijn zeer bemoedigend.”

Toepassing en handhaving van de politieverordening

Algemeen genomen worden zowel de federale als de aanvullende Antwerpse maatregelen goed opgevolgd. Vanaf 1 juli werden 1556 vaststellingen op corona-gerelateerde inbreuken geregistreerd:

  • Meest voorkomende vaststelling betreft inbreuken op de mondneusmaskerplicht: in totaal werden 1.044 inbreuken (voornamelijk mondmasker en openbaar vervoer) vastgesteld,  vanaf 29 juli in het bijzonder (politieverordening gouverneur Antwerpen) werden 36 vaststellingen voor inbreuken op de mondneusmaskerplicht in de openbare ruimte geregistreerd.
  • Er werden 146 inbreuken  op het samenscholingsverbod vastgesteld (voornamelijk in het weekend), vanaf  29 juli waren dit er 67.
  • Politie registreerde 58 inbreuken op de avondklok en daarbovenop 9 inbreuken op de nachtklok sinds 13 augustus.
  • Ook stelde politie 25 inbreuken vast op voor niet-essentiële verplaatsingen.
  • In de Horeca waren er 5 vaststellingen van uitbaters die het sluitingsuur niet respecteerden en 8 vaststellingen van inbreuken op de individuele registratieplicht. Verder zijn er 13 PV’s opgemaakt omdat klanten zich niet correct registreerden.
  • In deze periode werden ook reeds 27 spuwincidenten naar politie of hulpverleners gerapporteerd.

Wel verontrustend is de toename in het aantal geregistreerde gevallen van ernstige vormen van intrafamiliaal geweld: zo waren er bijvoorbeeld op 16 augustus een onrustwekkend hoog aantal meldingen en werden er veel processen-verbaal uitgeschreven: respectievelijk 82 meldingen en  24 PV’s.   Hier wordt door verschillende actoren, o.m. slachtofferbejegening en de Family Justice Centers, zeer sterk op ingezet.

Gouverneur Cathy Berx: “Aan iedereen: heel hartelijk dank om je aan de maatregelen te houden. Wees terecht trots op uzelf voor de geleverde inspanningen van de afgelopen maanden. Stilaan hopen we de strikt en consequent gehandhaafde maatregelen te kunnen vervangen door het stimuleren van gewenst gedrag, het blijven sensibiliseren, informeren en motiveren om bepaalde richtlijnen te blijven volgen. Belangrijkste gedragingen en vol te houden keuzes zijn meer dan gekend: voldoende afstand houden, het dragen van een mondneusmasker waar en wanneer het moet (in de winkel, op het openbaar vervoer…) en wanneer er een reëel risico is op besmetting, hygiënemaatregelen in acht nemen, drukke plaatsen vermijden, je beperken tot een aantal vaste contacten, meewerken aan contactonderzoek, je strikt houden aan de thuisisolatie, je laten testen en de quarantaine verplichting correct naleven etc. Niet omdat het moet, niet omdat je anders gestraft wordt, maar omdat je het wil en belangrijk vindt, omdat iedereen overtuigd is van het nut en het kapitaal belang ervan. Alleen zo maken we het (samen) leven met of ondanks covid weer leefbaar:  met maximale ruimte voor autonomie en verbondenheid gebaseerd op een gedeeld inzicht in de belangrijkste risico’s.”

Procesverloop

Om een nauwkeurige opvolging van de situatie te verzekeren, kwam de Provinciale Crisiscel (PCC) bijna dagelijks samen. De focus van de PCC lag in eerste instantie op een zeer grondige monitoring en opvolging van de epidemiologische situatie, de handhaving ervan en de analyse van de vragen en bezorgdheden van lokale besturen, burgers en de media omtrent deze maatregelen.

Dit alles verloopt steeds in afstemming met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de vertegenwoordigers van de Eerstelijnszones van de provincie.

Ook ondersteuning aan lokale overheden blijft cruciaal. Daarom vindt er tweewekelijks een overleg met alle burgemeesters en de deputatie van de provincie plaats.

De Provinciale Crisiscel (PCC) zal de komende weken verder werken op diverse aandachtspunten zoals intrafamiliaal geweld, Covid-proof huisvesting van gedetacheerde buitenlandse arbeidskrachten en testing, quarantaine en thuisisolatie. Ook (de voorbereiding op) de aankomende religieuze feesten en de goede toepassing van het de sectorgids cultuur blijven een aandachtspunt.

Morgen, 20 augustus, zal de gouverneur en het PCC in overleg gaan met vertegenwoordigers van de expertgroep “Psychologie & Corona”. Uit hun rapport dat vandaag verscheen, blijkt immers dat nog maar 35% van de ondervraagden achter de huidige maatregelen staan. “Dit cijfer moet omhoog. Mensen moeten perspectief krijgen en moeten intrinsiek gemotiveerd worden om vol te houden,” aldus Cathy Berx.

 Focus op toekomst – einde Antwerpse maatregelen

We staan al ver in de provincie Antwerpen, maar we zijn er nog niet. Daarom roept gouverneur Cathy Berx op om omzichtig te blijven en op het elan van de afgelopen drie weken verder te blijven gaan, ook na 26 augustus. De provincie Antwerpen zal vanaf dan terug inhaken op de federale maatregelen.

Er zal met diverse partners verder gewerkt worden aan noodzakelijk perspectieven op lange termijn zodat de burger op een stabiele manier, met maximale ruimte voor autonomie en inzicht in de belangrijkste risico’s op besmetting de komende periode kan leven.

Gouverneur Cathy Berx: “Wij allemaal moeten een zeer goed inzicht ontwikkelen in het covid-risico en ons gedrag daaraan aanpassen. Alleen als we het nut blijven zien van de gouden regels kunnen we ze volhouden. Het risico zal nooit nul, maar wel goed beheersbaar zijn. Samen kunnen we dat aan. Samen kunnen we dat volhouden.”

%d bloggers liken dit: