Boechout ondersteunt lokale projecten ter bestrijding van kansarmoede

Uiteraard wil ook de gemeente Boechout kansarmoede de wereld uithelpen. Daarom ondersteunt ze elk jaar – binnen het mogelijkheden van het gemeentebudget – elke Boechoutse vzw of ngo die kansarmoede door middel van een project wil bestrijden.

Wie dus een project op poten wil zetten, kan een aanvraag voor een projectsubsidie indienen bij de gemeente. Bezorg je aanvraag voor zondag 30 september. Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt het gemeentebestuur de subsidie uit voor maandag 1 februari 2021.

Een projectsubsidie kan worden verleend voor projecten die ondersteunend en versterkend werken voor maatschappelijk kwetsbare groepen, zodat zij volwaardig en menswaardig kunnen participeren in de samenleving. Maatschappelijk kwetsbare groepen zijn groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden, omwille van financiële, lichamelijke, psychologische, sociale of andere redenen.

Door hun kwetsbare positie zijn zij bovendien minder dan gemiddeld vertegenwoordigd op bepaalde maatschappelijke domeinen (zoals arbeid, onderwijs, cultuur,…).

Subsidieaanvragers die in aanmerking wensen te komen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

Meer info: https://www.boechout.be/burger-en-welzijn/welzijn/gezondheid/kansarmoede

 

Antwerps Perbureau

 

 

%d bloggers liken dit: