De historische tunnels van de Rupelstreek krijgen een opwaardering

In de Rupelstreek getuigen 53 historische tunnels van een uniek stukje geschiedenis van de steenbakkerijnijverheid. Deze tunnels werden gebouwd door steenbakkers in de negentiende en twintigste eeuw om klei en gedroogde bakstenen van de kleiputten naar de ovens aan de Rupel te vervoeren.

De provincie Antwerpen, Toerisme Rupelstreek en Regionaal Landschap Rivierenland slaan de handen in elkaar om dit industriële verleden opnieuw leven in te blazen. Met het Maatwerkbedrijf Vlotter, VLM, IGEAN en de verschillende Rupelgemeenten zal dit historisch erfgoed geleidelijk worden hersteld. Daarnaast komen er extra initiatieven waardoor iedereen deze tunnels kan ontdekken. Tot slot willen de partners ook investeren in de ecologische waarde van de regio.

Eddy Soetewey (N-VA, in het midden op de foto), schepen van toerisme van Niel: ‘De site Natuur.huis de Paardenstal werd in 1980 door de gemeente verworven om ze te laten ontwikkelen als recreatief domein. Dit is de laatste authentieke paardenstal van de vroegere steenbakkerijen in de Rupelstreek. We bekleedden de al eerder vrijgemaakte tunnelmond met een reuzegrote foto van trotse steenbakkers bij een toen nieuwe tunnel.’

Ludwig Caluwé (CD&V, tweede van rechts op de foto), gedeputeerde, bevoegd  voor gebiedsgericht programma Rupelstreek: ‘Er is een grote nood aan onderhoud en restauratie van erfgoed in de Rupelstreek. Door de samenwerking met maatwerkbedrijf Vlotter en dankzij de hulp van IGEAN en verschillende Rupelgemeenten startten wij een baksteenploeg op. Op die manier creëren wij kansen voor mensen die moeilijk terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit. Zij kunnen hier nieuwe ervaringen opdoen als extra troef bij het solliciteren.’

‘De provincie wil de schijnwerpers richten op de historische steenbakkerstunnels. In oktober krijgt de baksteenploeg een relevante opleiding in baksteenerfgoed en ander metselwerk. Daarna gaan ze meteen aan de slag met vier geselecteerde tunnelmuurtjes in Niel en Boom. Op lange termijn kunnen ze ook bijdragen aan de restauratie en het onderhoud van onder meer steenbakkerserfgoed en grafmonumenten.’

‘Om de aanwezigheid van de steenbakkerstunnels beter zichtbaar en bekender te maken zorgen wij voor informatieborden. Natuurpunt plaatste bij de vrijgemaakte tunnelmond ook een authentiek wagonnetje en bijhorende rails. Op die manier verbindt men landschap, natuur en erfgoed tot een mooi geheel. Open Monumentendag is de perfecte aanleiding om de site te herontdekken. Er vinden op zondag 13 september gratis begeleide wandelingen plaats van 10 uur tot 12u30 en van 13u30 tot 16 uur. Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven via info@toerismerupelstreek.be.’

 

Tekst: Antwerps Perbureau / Foto en Interview: Zuidrand Media

%d bloggers liken dit: