RUP Boomsesteenweg Krijgslaan Kernenergiestraat – district Wilrijk

De grootste tijd van de raadscommissie werd besteed aan een toelichting door vertegenwoordigers van AG Vespa en studiebureau SWECO over het RUP Boomsesteenweg-Krijgslaan-Kernenergiestraat. Vanaf vandaag kan iedereen die dat wenst de startnota bekijken op de website van de stad Antwerpen. Opmerkingen dienen te worden geformuleerd voor dinsdag 20 oktober. Op dinsdag 8 september is er tussen 18 en 20 uur een participatiemoment in Dienstencentrum Oversnes aan de Krijgslaan.

Bedoeling van het RUP is om de onbebouwde hoek tussen de Boomsesteenweg, Krijgslaan en Kernenergiestraat – die volgens het gewestplan een woon- en industriegebied is – op een kwalitatieve manier in te vullen. Qua bouwhoogte zal de nieuwbouw vergelijkbaar zijn met de appartementen die nu al aan de Krijgslaan en de Kernergiestraat liggen. De zone is ongeveer één hectare groot. Het moet ook een plaats worden waar buurtwinkels en ontmoetingsplaatsen kunnen worden ingepland. Het is niet de bedoeling om er grootschalige activiteiten te laten plaatsvinden. Er komt een ondergrondse parkeergarage. Er worden vier ontsluitingsalternatieven naar voor geschoven. Bedoeling is om het RUP te voltooien in de loop van 2022.

Gemeenteraadslid Luk Lemmens (N-VA) vroeg zich af of het wel zo’n goed idee is om er buurtwinkels te voorzien. ‘In het verleden is al bewezen dat die daar niet leefbaar zijn.’ Stephanie Verbeeck (SWECO): ‘Wij denken eerder aan een superette.’ Verder waren er nog opmerkingen van Martine Depauw (sp.a) (‘Ik stel me vragen bij de locatie. Neerland heeft al een grote verkeersstroom’) en Dirk Avonts (Groen) (‘Ik ben bezorgd om de leefbaarheid van het gebied en ik vrees dat het een hitte-eiland zal worden’).

Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) stelde voor dat alle partijen hun opmerkingen zouden formuleren tegen de districtsraad van aanstaande donderdag of ten laatste tegen die van  oktober zodat de raad kan proberen om een gezamenlijk advies uit te brengen. ‘In ieder geval ben ik blij dat men werk maakt van dit plan. Het is een kwalitatief verdichtingsproject waarbij werd gedacht aan duurzaamheid en groendaken. ‘

Donderdag is de districtsraad niet langer virtueel. Hij vindt wel plaats in De Kern en dus niet in het districtshuis. ‘Een unieke gelegenheid om mekaar eindelijk nog eens terug te zien en na afloop de plaatselijke horeca te steunen’, klonk het.

Antwerps Persbureau

%d bloggers liken dit: