Gemeente Rumst neemt deel aan de Week van de Duurzame Gemeente

Op 25 september 2020 viert de hele wereld de vijfde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of (SDG’s) genoemd. Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert Rumst die verjaardag een hele week lang: van 18 tot 25 september hangen we de SDG-vlag uit en zetten we verschillende duurzame initiatieven in de kijker. De focus dit jaar ligt op ‘coronahelden’. De coronaepidemie wijst ons op het belang van duurzaamheid en globale verbondenheid en ze legt de verbanden tussen de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid bloot. Met de Week van de Duurzame Gemeente willen we duurzame inspanningen in tijden van corona in de bloemetjes zetten. In september kan je kennismaken met onze lokale, Rumstse duurzaamheidshelden van dit jaar. Hou dus zeker de gemeentelijke kanalen in de gaten zeggen ze tenslotte in de gemeente Rumst.

%d bloggers liken dit: