Gemeentebesturen van Edegem en Aartselaar zetten licht op groen voor gezamenlijk recyclagepark

Een nieuw, intergemeentelijk recyclagepark voor Edegem en Aartselaar is vandaag een stap dichterbij gekomen. De  colleges van beide lokale besturen keurden vandaag een ontwerpnota van afvalbeheerder IGEAN goed. Het nieuwe recyclagepark zou er komen in de Edegemse Doornstraat, op de voormalige IHK-site.

“Een gezamenlijk recyclagepark uitbaten vlakbij de gemeentegrens drukt niet alleen aanzienlijk de kosten, er is ook veel meer ruimte ter beschikking waardoor de dienstverlening nog beter zal worden voor de burger”, zeggen Edegems schepen voor milieu Albert Follens (N-VA), en  Aartselaars schepen van afvalbeleid René Lauwers (Groen).

Directeur inzamelingen Wouter Meersmans is tevreden dat beide besturen met deze principiële beslissing ingaan op het voorstel. “Dit plan kadert in een breder verhaal voor de ruimere regio waar we in het najaar verder mee aan de slag gaan. Op deze site zouden we een groot en modern park kunnen realiseren waar andere gemeenten uit onze cluster eveneens terecht kunnen. Met een toegangsweg van 135 meter en twee toegangszuilen voor klanten zal het park erg vlot kunnen binnenrijden en zal er geen file zijn in de Doornstraat. Zwaar verkeer van de ophaaldienst krijgt een veilige aparte toegang tot het park. Drie aparte loskades, twee weegbruggen, twee betaalzuilen, een groenbunker, een overzichtelijk niet-betalend gedeelte en centrale parkeervakken zorgen er bovendien voor dat de tijd die je in het recyclagepark spendeert beperkt zal zijn.”

Veiligheid en continuïteit belangrijke insteek voor nieuw recyclagepark

Zowel Edegem als Aartselaar zijn al een tijdlang op zoek naar een nieuwe locatie voor hun huidig recyclagepark. Voor Edegems burgemeester Koen Metsu is de verhuis tevens een kans om de mobiliteitsknoop op de site Kattenbroek in Edegem ontwarren. “Dat is een belangrijk actiepunt uit ons meerjarenplan. De sportinfrastructuur die Edegem heeft, trekt veel bezoekers aan. Parkeerplaats vinden is er vaak een probleem. Bovendien worden  zwakke weggebruikers, meestal kinderen en jonge sporters, er gemengd met het verkeer van en naar het recyclagepark. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Het samenkomen van deze twee verkeersstromen zorgt op piekmomenten vaak voor ellenlange files. Ook dit probleem zou met dit project verholpen kunnen worden.”

De Edegemse burgemeester gaat verder: “Al vraagt de verhuis van het recyclagepark een eenmalige investeringskost, toch zou dit een verantwoordelijke en toekomstgerichte keuze zijn. We moeten als gemeentebestuur verder durven kijken dan deze legislatuur. We kunnen de site Kattenbroek veiliger maken en tegelijk het comfort, de service en de wachttijden op het recyclagepark voor onze inwoners aanzienlijk verbeteren.”

Ook Aartselaar zoekt al een tijd naar een nieuwe locatie. “Ons huidig recyclagepark in de Dijkstraat ligt in signaalgebied, wat betekent dat het watergevoelig is en er eigenlijk niet langer mag verhard worden. Om die reden heeft onze gemeente slechts een vergunning tot 2029 gekregen. De hogere overheden hebben al zeer duidelijk gemaakt dat daar geen rek meer op zit en het recyclagepark tegen dan moet gesloten en afgebroken worden. We hebben in onze gemeente echter geen geschikte alternatieve locatie. De IHK-site in Edegem ligt daarentegen op slechts 2 kilometer van ons huidig recyclagepark. Die site is ook veel groter en werd in het verleden al gebruikt als tijdelijk Aartselaars recyclagepark, toen dat van de Dijkstraat werd gerenoveerd. Veel bewoners waren daar toen zeer tevreden over”, zegt Aartselaars schepen René Lauwers.

Intergemeentelijke samenwerking bespaart heel wat geld voor beide gemeenten

Recyclageparkbeheerder IGEAN berekende dat de aanleg van het nieuwe, intergemeentelijk recyclagepark zo’n 1,175 miljoen euro zou kosten. Daarvan is 100 000 euro subsidieerbaar. Het overige bedrag wordt dan door Aartselaar en Edegem gefinancierd. Dat biedt alvast heel wat voordelen: “Hoe meer gezinnen we kunnen bereiken per recyclagepark, hoe meer die kosten worden gedrukt. De investeringskost is lager dan wanneer we allebei apart nieuwe recyclageparken zouden oprichten. Bovendien zal ook de exploitatiekost voor één gezamenlijk recyclagepark lager liggen”, zeggen Albert Follens en René Lauwers.

Die besparing op jaarlijkse exploitatie- en personeelskosten is in zo’n intergemeentelijke samenwerking niet min. Het gaat om ongeveer 110 000 euro te verdelen onder beide lokalen besturen.

“Die jaarlijkse besparing is dus hoger dan de afschrijving van de investeringskosten die we moeten doen. We krijgen dus niet alleen een groter, beter en hypermodern recyclagepark voor alle inwoners van Edegem en Aartselaar, het zal onze gemeenten ook nog eens jaarlijks doen besparen. Een definitieve beslissing is er vooralsnog niet. We zullen het financiële plaatje komende najaar gedetailleerd verder onderzoeken, afwegen en onderhandelen. Als beide besturen dit project positief evalueren, kan het aan de gemeenteraden worden voorgelegd en zou het park in het voorjaar van 2022 de deuren kunnen openen”, besluiten Follens en Lauwers. “In heel dit project hanteren beide gemeentebesturen één uitgangspunt: de inwoner moet hier beter van worden.”

 

%d bloggers liken dit: