Cafetaria sporthal en sportpark in de gemeente Hove gesloten

De cafetaria van het Sportpark in Hove is wegens omstandigheden voor onbepaalde tijd gesloten. De uitbater van de cafetaria heeft aan het AGB het nieuws gemeld dat de uitbating van de cafetaria wegens faillissement wordt stopgezet. Over een mogelijke doorstart/heropening van de cafetaria wil het bestuur van het AGB voorlopig geen uitspraak doen. Men wenst eerst de verschillende pistes voor een (nieuwe) aanbesteding van de concessie op de cafetaria bekijken. Voor alle duidelijkheid: de sporthal blijft geopend. Alle geplande sportactiviteiten zullen plaatsvinden. Voor de gebruikers waarvan activiteiten in de cafetaria plaatsvinden (bv. biljart) zal worden bekeken of er op korte termijn voor hen een oplossing mogelijk is sluiten ze af in de gemeente Hove.

%d bloggers liken dit: