Acties tegen overlast in Antwerpen

Verschillende wijkteams hielden het voorbije weekend toezicht op plekken die gekend zijn voor overlast.

Het wijkteam van Hoboken arresteerde op het parkje aan de Paul Vekemanslaan een kerel die in het bezit was van een kleine hoeveelheid cannabis en een opmerkelijke hoeveelheid cash geld. Op het pleintje waren heel wat kinderen aan het spelen. Ook in het park Sorghvliet werd drugs in beslag genomen, twee jonge mannen rookten een joint op korte afstand van enkele spelende kinderen.

Ook het wijkteam van het Kiel controleerde enkele parkjes en plekken die populair zijn bij hangjongeren. Onder meer het Kielpark en tussen de woonblokken langs de Jan de Voslei werden bezocht. Bij drie personen werden kleine hoeveelheden drugs in beslag genomen.

Het wijkteam van Borgerhout werden enkele gekende plekken gecontroleerd. Eén persoon bleek nog geseind voor verhoor.

 

Foto: Politie Antwerpen

%d bloggers liken dit: