Hemiksem maakt verder week van vernieuwing en optimalisering patrimonium

Het dossier van de school Klaverbos dat in 2010 werd ingediend voor subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid komt in een finale fase.

De intussen aangepasten en sterk gewijzigde plannen voor de vernieuwing en renovatie van de school Klaverbos zijn tijdens de gemeenteraad van 15 september unaniem goedgekeurd.

Het is een belangrijke investering die in totaal iets meer dan 8 miljoen euro zal kosten. We hebben er lang moeten op wachten maar uiteindelijk is ook de subsidieaanvraag goedgekeurd waardoor onze gemeente een eigen bijdrage moet voorzien van 2,1 miljoen euro.  Volgens burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) zal de komende dagen de omgevingsvergunning aangevraagd worden en zal er een openbaar onderzoek lopen met een corona-proof info avond voor de buurt waarop alle plannen kunnen toegelicht worden.

Tijdens diezelfde gemeenteraad is er beslist om het oude zwembad aan de Atletiekstraat te verkopen via FED-net, we kennen die organisatie voor voorgaande dossiers zoals de verkoop van de muziekacademie aan de Provinciale steenweg en zaal Lux aan de Heuvelstraat.  Het is de bedoeling om deze locatie opnieuw in te vullen voor recreatieve of sportieve doeleinden vertelt schepen van sport Koen Scholiers (CD&V).  Deze voorwaarden zullen duidelijk meegegeven worden in het overleg met FED-net dat nog gepland staat.

Met deze projecten zetten we nieuwe stappen in de opwaardering van het gemeentelijk patrimonium, na de verbouwingen en vernieuwing in de andere gemeentescholen en de bouw van het multifunctioneel complex Depot Deluxe zijn dit de volgende stappen om ons gemeentelijk patrimonium verder om te vormen tot praktische, onderhouds- en energievriendelijke gebouwen die klaar zijn voor de toekomst aldus burgemeester Bouckaert.

 

%d bloggers liken dit: