Rector en experts vragen studenten richtlijn Veiligheidsraad niet te volgen

Om verspreiding virus tegen te gaan knopen studenten best geen nauwe contacten met elkaar aan

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat iedereen maximaal vijf nauwe contacten per maand mag hebben. UAntwerpen raadt haar studenten aan niet in te gaan op dat aanbod, omdat het coronavirus zich momenteel breed verspreidt onder jongvolwassenen.

In een mailbericht aan alle studenten legt rector Herman Van Goethem uit dat het geen goed idee is om op het aanbod van de Nationale Veiligheidsraad in te gaan. Hij roept de studenten op de nauwe contacten buiten de thuisomgeving zo beperkt mogelijk te houden. De oproep wordt mee ondertekend door de professoren Herman Goossens, Pierre Van Damme en Erika Vlieghe, en door prof. Guy Hubens, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

De integrale mail:

Beste studenten

De universiteit is een leeromgeving van bruisende jonge mensen tussen 18 en ca. 25 jaar oud. We maken ons ten zeerste zorgen over de verspreiding van het Covid-19-virus in jullie groep.

Op dit ogenblik heeft de Veiligheidsraad geopteerd voor nieuwe regels die, wat de studenten betreft, hierop neerkomen: 1° er is enerzijds je thuisomgeving, waar je uiteraard geen afstand bewaart en ook geen mondmasker draagt; 2° voortaan mogen jullie ook, bijvoorbeeld aan de universiteit, een groep van maximaal vijf vormen, telkens voor een maand; dus met medestudenten bij wie je zonder mondmasker en met minder dan 1,5m afstand kan vertoeven.

Ons advies is om nu niet in te gaan op het aanbod van de Veiligheidsraad om op deze wijze zo’n nauwe contacten met elkaar aan te knopen.

Indien je dat toch zou doen, hou die contacten echt zo beperkt mogelijk.

In de leslokalen van onze universiteit geldt code oranje, en dat blijft zo. We bevelen echter ten zeerste aan om ook buiten de leslokalen onderling zoveel mogelijk 1,5m afstand te houden en mondmaskers te dragen wanneer je niet die afstand kan houden.

Stay safe en draag zorg voor elkaar!

Hartelijke groet

Herman Van Goethem, rector

Guy Hubens, decaan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Herman Goossens, Pierre Van Damme & Erika Vlieghe, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

%d bloggers liken dit: