Mortsel voert huisvuilophaling met diftar in

Vanaf 1 mei 2021 zal in stad Mortsel het huisvuil ingezameld worden via grijze containers, in plaats van via huisvuilzakken. De ophaling zal verlopen volgens het diftarprincipe. Tot die beslissing kwam de Mortselse gemeenteraad dinsdagavond.

Vanaf 1 mei 2021 zal de huisvuilophaling in Mortsel anders georganiseerd worden. De ophaling en verwerking van het huisvuil aan de inwoners zal worden aangerekend per effectief aangeboden kilogram afval. Dit wordt ook wel DIFTAR of werken met geDIFferentieerde TARieven genoemd en komt er op neer dat de vervuiler betaalt voor elke kilogram huisvuil die hij/zij aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ klinkt iedereen bekender in de oren. Hoe beter je sorteert en recycleert, hoe minder je betaalt. Zo wil Mortsel het correct sorteren van afval verder stimuleren.

De inzameling van huisvuil zal  – net als die van GFT, PMD en oud papier en karton  – verlopen in opdracht van de intercommunale IGEAN milieu en veiligheid. Inwoners verzamelen hun huisvuil in grijze containers met chip, die per adres geregistreerd staan.

Dit systeem is al enkele jaren in voege in buurgemeenten zoals Edegem en Hove en zorgde daar voor een sterke daling van de hoeveelheden ingezameld huisvuil. Dit betekent minder huisvuil verbranden en dus minder vervuiling en minder uitstoot van CO2.

Schepen Steve D’Hulster: “Via diftar stappen we in een systeem waarbij we mensen die het goed doen op vlak van afvalverwerking belonen. Zo willen we de hoeveelheid restafval voor Mortsel sterk verminderen. Voor heel wat Mortselaars zal het uiteraard in het begin wat aanpassen zijn, dat begrijpen we. Maar de ervaring uit andere gemeenten leert wel dat de meeste mensen er vrij snel tevreden over zijn. De beslissing om in te stappen in het systeem is nu gekomen. De komende maanden gaan we nu sterk inzetten op communicatie. Ook willen we nog verdere specifieke maatregelen uitwerken voor mensen die het moeilijk hebben en mensen die in kleine appartementen wonen.”

Voor de ophaling van GFT+, papier en karton en PMD wijzigt er niets. De sorteerregels van PMD worden volgend jaar uitgebreid, waardoor er minder restafval kan gecreëerd worden.

 

Foto: Pixabay

%d bloggers liken dit: