6 camera’s ondersteunen politie Minos bij aanpak van sluikstort en overlast

Burgers, ambtenaren en politie vragen steeds meer naar cameratoezicht. Het werkt preventief en schrikt potentiële daders af. Cameratoezicht kan een hulp zijn om overlast op bepaalde plaatsen politioneel vast te stellen en is een nuttig hulpmiddel voor een gerichte en efficiënte inzet van politiepersoneel. Door signalementen door te geven, in wisselwerking met de camera’s, verhoogt de kans dat criminelen gevat worden. Het vertrouwen van de burger in de daadkracht van politie en bestuur vergroot. De camera’s zullen over het hele grondgebied van de politiezone gebruikt worden. De plaatsen waar de camera’s geplaatst worden, zijn steeds tijdelijk. Er zal voorzien worden in de nodige pictogrammen.

Burgemeester Koen T’Sijen: “In de politiezone Minos, waartoe Boechout behoort, worden binnenkort zes vaste, tijdelijke overlastcamera’s zichtbaar ingezet. Er worden strenge voorwaarden opgelegd over doeleinden en gebruik van de beelden. De opnames worden bijvoorbeeld enkel geraadpleegd na inbreuken. Concreet wenst de politiezone de camera’s voornamelijk in te zetten om sluikstorten en algemene overlast tegen te gaan. Sluikstort blijft één van de grootste overlastfenomenen in onze gemeente. Jaarlijks worden we geconfronteerd met meer dan 200 meldingen.”

%d bloggers liken dit: