Hemiksem bons voor kwetsbare groepen

Gemeente Hemiksem opteert voor de toepassing van het waardebonsysteem H-bon om de meest kwetsbare groepen in de gemeente financieel te ondersteunen.  Op deze manier wordt meteen de brug gemaakt met de lokale handelaars …

De overheid gaf einde augustus de mogelijkheid om een consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen te voorzien en daarbij tegelijk de lokale economie te ondersteunen zegt Schepen van Sociale Zaken Annick De Wever (CD&V) .  Dat voorstel hebben we met beide handen aangenomen en zetten we de komende weken om in daden voor zij die de hulp nodig hebben tijdens deze COVID-19 crisis.  Het totale budget dat we kunnen verdelen is rond de 21.000 € .

Bent U alleenstaande, gehuwd/samenwonend of heeft U personen ten laste en behoort U tot één van volgende categorieën:

  • persoon met een leefloon of equivalent leefloon (attest leefloon/equivalent leefloon toevoegen bij de aanvraag)
  • rechthebbende op een inkomensvervangende tegemoetkoming/IVT (attest FOD toevoegen bij de aanvraag)
  • persoon met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen (attest federale pensioendienst toevoegen bij de aanvraag)
  • persoon die nu reeds aanvullende steun krijgt van het OCMW (attest OCMW toevoegen)

dan dient u VOOR 1.12.2020  een aanvraag in te dienen bij het OCMW te Hemiksem.  Elke meerderjarige inwoner van Hemiksem die sinds juni 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en die behoort tot 1 van de bovenvermelde kwetsbare doelgroepen, krijgt een waardebon van minimaal 20,00 euro.   Een alleenstaande (behorende tot 1 van de kwetsbare doelgroepen vermeld in artikel 2) met minderjarige kinderen ten laste, krijgt een bijkomende waardebon t.b.v. minimum 20,00 € in H-bons.

De H-Bon kan worden uitgegeven in Hemiksemse handelszaken voor voeding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca, … die deelnemen aan het gemeentelijke systeem van de H-Bon.

Handelszaken die nog niet op de lijst staan kunnen zich steeds – kosteloos – aanmelden voor deelname aan het  H-bon waardebonsysteem.  Meer info bij Ann Matthysen via ann@hemiksem.be

%d bloggers liken dit: