Veilige schoolomgevingen in Rumst

Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school kan gaan. Veilige schoolomgevingen zijn bijzonder belangrijk. “Helaas moeten we vaststellen dat er nog veel verkeersovertredingen gebeuren die de veiligheid van schoolkinderen in het gedrang brengen,” vertelt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). “Vooral bij het schoolspitsuur ’s morgens merken we dit op. Sommige ouders zijn gehaast en nemen het dan minder nauw met de verkeersregels. Dit uit zich in parkeren op voet- en fietspaden, dubbel parkeren, midden op de weg blijven staan of risicovolle manoeuvers zonder aandacht voor fietsende of wandelende kinderen.”

De Lokale PolitieZone Rupel zal extra aandacht besteden hieraan en bijkomende controles uitvoeren aan gevaarlijke punten. Scholen zullen tevens ouders mee sensibiliseren om te letten op verkeersveiligheid.

“We hopen dat dit spoedig zijn effect heeft, maar tegelijk wilden we ook dat dit eigenlijk niet nodig zou zijn. Boven alles willen we een verkeersveilige schoolomgeving garanderen en ergere situaties voorkomen,” besluit de burgemeester.

%d bloggers liken dit: