Nieuwe schoolstraten in Berchem, Wilrijk en Hoboken

De stad Antwerpen krijgt er drie schoolstraten bij, namelijk de Montessoristraat in Hoboken aan de Stedelijke Basisschool het Kompas, het Mellinetplein in Berchem aan de Stedelijke Basisschool Leopold III en het Pastoor Pauwelsplein in Wilrijk aan basisschool De Ark. Zo wordt de verkeersveiligheid voor de leerlingen van deze scholen en buurtbewoners verbeterd.

In een schoolstraat wordt aan het begin en aan het einde van de schooldag de straat voor een halfuur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen schoolgaande kinderen en hun ouders, die zich te voet of met de fiets verplaatsen, veilig de school bereiken en verlaten. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet naar de schoolpoort gaan.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels (sp.a): ‘Op hetzelfde moment dat scholen hun poorten openen of sluiten, verplaatsen ook veel andere mensen zich in onze stad. Dat maakt het voor kinderen, zeker voor hen die te voet of met de fiets komen, soms een extra uitdaging. Met deze schoolstraten zorgen we ervoor dat ouders hun kids met een gerust hart veilig van en naar school kunnen sturen. Ik hoop dan ook dat er nog vele schoolstraten zullen volgen in Antwerpen.’

Het afsluiten van een schoolstraat gebeurt met nadarhekken. Hierop is een verkeersbord C3 en een onderbord met de vermelding ‘schoolstraat’ voorzien. De straat blijft wel toegankelijk voor hulpdiensten en de al aanwezige auto’s (bijvoorbeeld van bewoners) mogen de straat uitrijden.

Sinds vandaag genieten de Montessoristraat in Hoboken en het Pastoor Pauwelsplein in Wilrijk van het schoolstraatstatuut gedurende zes maanden en dit tot zaterdag 1 mei 2021. Daarna worden beide proefprojecten geëvalueerd. Het Mellinetplein in Berchem komt later aan de beurt.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): ‘Schoolstraten zijn niet enkel een bonus voor de verkeersveiligheid, ze doen ook ouders en schoolpersoneel nadenken over hun verplaatsingsgedrag. We stellen immers vast dat de meeste kinderen op één tot anderhalve kilometer van de school wonen, afstanden die makkelijk te voet of met de fiets kunnen worden overbrugd.’

Momenteel zijn er 30 schoolstraten in de stad Antwerpen, waarvan de helft tijdelijke schoolstraten in het kader van extra coronamaatregelen. Meer info staat op www.antwerpen.be/schoolstraten.

Antwerps Persbureau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: