Heropwaardering stadspark Antwerpen

De stad en het district Antwerpen willen de komende jaren het hele Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Uit een internationale ontwerpwedstrijd met elf inzendingen werd het ontwerpteam OMGEVING + HydroScan + Yellow Window geselecteerd voor de opmaak van een herwaarderingsplan voor het park. Hun ontwerpvoorstel vertrekt vanuit de historiek, de gebruikers en het klimaat. Uitdagingen zijn de waterhuishouding met de parkvijver, het historische karakter van het park en de opwaardering van de parktoegangen en de randen met de aanpalende straten. Op dinsdag 15 december organiseren stad en district een digitaal kennismakingsmoment tussen het ontwerpteam en de buurtbewoners. Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven via www.antwerpenmorgen.be/stadspark.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud en groen Fons Duchateau (N-VA): ‘Het ontwerpvoorstel heeft drie uitgangspunten: de historiek als narratief voor ruimtelijke kwaliteit, een divers park voor diverse gebruikers en een klimaatpark in het hart van de stad.’ Volgens de jury getuigt het ontwerpvoorstel van een sterke visie. Ze looft ook de voorgestelde aanpak voor stapsgewijze opwaardering van het park: ‘Het team presenteert een historisch Stadspark met ruimte voor heden en toekomst. Het vertrekt vanuit een herstel van de basisstructuur volgens het originele plan van Keilig en zet vervolgens in op het opwaarderen van strategische zones. Het verhaal wordt opgehangen aan drie strategieën die in het ontwerpvoorstel consequent worden doorgetrokken.De jury waardeert dit consequente verhaal waarbij respect is voor de historiek terwijl tegelijk antwoorden worden gegeven op de actuele noden in een hedendaags voorstel.’

Districtsschepen voor groenvoorziening en parken Tom Van den Borne (Groen): ‘Deze maand start het ontwerpteam met het uitwerken van het ontwerpvoorstel tot een herwaarderingsplan. Het hele proces zal gebeuren in dialoog met het stads- en districtsbestuur, de stadsdiensten en de buurt. Op basis daarvan zullen de komende jaren gefaseerde aanpassingen op het terrein gebeuren. Het Stadspark is de grootste groene long in de binnenstad, die veel bezoekers kent. Het meer dan 150 jaar oude park is ontworpen volgens de principes van de romantische landschapsstijl. Een onderdeel van de heropwaardering is de restauratie van de hangbrug. De brug die in 1869 werd voltooid, is gemaakt van smeedijzer en voorzien van kunstmatige rotsen aan de uiteindes. In 1970 onderging het beschermde monument een eerste restauratie. Nu, nog eens 50 jaar later, waren er opnieuw tekenen van slijtage en was een tweede restauratie aangewezen.’ (Antwerps Persbureau / Foto Wiki)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: